E-læring

Med e-læringsplatformen får du...

Med e-læring får du et undervisningsværktøj, der kan bruges separat eller som supplement til din øvrige undervisning.

Vores e-læring tager udgangspunkt i en fleksibel platform, der kan tilpasses netop dit behov. Fokus er rettet mod et homogent læringsmiljø, hvor muligheden for fordybelse og feedback er tænkt ind som en central del af læringsoplevelsen.

Overblik ikon

Ensartethed og overblik

...en mere homogen læringssituation, hvor ligheden mellem opbygning, struktur, udførsel og udbytte står centralt, så alle brugere tilbydes de samme forudsætninger for læring.

differentiering ikon

Fordybelse og differentiering

...en læringsplatform der med sit multimodale udtryk appellerer til brugernes forskellige læringsstile og lader dem lære i deres eget tempo.

Trygheds ikon

Tryghed og aftabuisering

...mulighed for at skabe et trygt læringsmiljø, hvor den enkelte kan tilgå emner og læring på egne præmisser.

Mobilitet ikon

Mobilitet og fleksibilitet

...et fleksibelt undervisningsværktøj, som kan tilgås, når brugeren er på farten - uafhængigt af hvilket device der anvendes.

Mobilitet ikon

Mobilitet og fleksibilitet

...et fleksibelt undervisningsværktøj, som kan tilgås når brugeren er på farten - uafhængigt af hvilket device der anvendes.

feedback ikon

Målbarhed og feedback

...målbar og synlig læring, som kan trackes, så både underviser og kursist kan anvende undervisningsværktøjet evaluerende.

Sprog ikon

Sprog og tilgængelighed

...mulighed for at udbrede viden til en stor mængde mennesker og gøre undervisningen tilgængelig på flere forskellige sprog.