Fordi sprog
er mere end ord
Linguista Education er en uddannelsesvirksomhed, der driver både skoler, leverer uddannelses- og kursusforløb, underviser i opkvalificerende kurser og meget mere. Vi har bl.a. været med til at udvikle, redefinere og sætte nye standarder på asylområdet.
Se mere

Hvem er vi?

Linguista Education har igennem de seneste år især specialiseret sig i undervisning, vejledning og kurser målrettet internationale og tosprogede kursister.

Linguista Education leverer løsninger til både offentlige og private aktører, og vores forløb er altid skræddersyede til den enkelte samarbejdspartners behov. Vi kan således levere uddannelsesløsninger, som udfordrer og udvikler både den højtuddannede og den ufaglærte kursist.

Linguista Education er en dynamisk virksomhed med en voksende digital profil, som gerne tager nye opgaver og udfordringer på sig, og som ikke er bange for at gå nye veje.

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud: kontakt@linguista.dk

Didaktisk profil

I Linguista Education tror vi på, at alle kan noget. Derfor er vores mål gennem vores uddannelses- og kursusløsninger at opkvalificere så mange som muligt, så den enkelte kursists særlige evner og kompetencer sættes i spil, og denne kan indgå i samfundet på bedste vis.

Vi er ikke i tvivl om, at den gode undervisnings- og formidlingssituation vokser ud af en stærk didaktisk profil.

Vores profil er opbygget omkring nedenstående fokusområder. Den faglige refleksion og sparring omkring netop disse fokusområder danner grundlaget for vores didaktiske arbejde.

Med denne tilgang skal Linguista Education være med til at udvikle, redefinere og sætte standarden på uddannelses- og kursusområdet for tosprogede og internationale borgere i Danmark.

Anerkendelse

Vi vægter den anerkendende tilgang til den lærende højt og arbejder ud fra et interaktivt læringsyn, som bygger på læring i fællesskab med faglig og personlig udvikling i samarbejdet med andre.

Forståelse

Vi har forståelse for den enkeltes situation, baggrund og muligheder. Samtidig støtter vi den lærende i at opnå forståelse for egne forudsætninger, muligheder og den kontekst, som vedkommende befinder sig i.

Kvalitet

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten eller vores faglighed. Vi evaluerer løbende vores forløb og holder os kontinuerligt ajour med vores fagområder. Derudover inddrager vi nye metoder og tiltag i undervisningen, så vores forløb altid er aktuelle og relevante.

Hvad siger kursisterne?