Didaktisk profil

I Linguista Education er vi ikke i tvivl om, at den gode undervisnings- og formidlingssituation vokser ud af en stærk didaktisk profil.

Vores profil bygger sig op om nedenstående fokusområder. Det er den faglige refleksion og sparring omkring disse fokusområder, der danner grundlaget for vores didaktiske arbejde.

Digitale løsninger

Linguista Education arbejder også med online læringstilbud. Vi lader os inspirere af blended learning, som er en læringstilgang, hvor fusionen mellem face-to-face-undervisning og e-læring skaber synergi.

Med e-læring gøres digitaliseringen til en aktiv del af den lærendes virkelighed. Vores digtigale løsninger skaber fleksible og lettilgængelige læringsplatforme.